Radiopharmaceuticals

Hippurate-131I – solution for injection

jodohipuran 131I  sodu

3,7-74 MBq/ml - roztwór do wstrzykiwań

Description

 

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:

Sodu 2-[131I ]jodohipuran 3,7–74 MBq/ml.

Substancje pomocnicze:

Alkohol benzylowy, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Czystość radionuklidowa:
≥ 99,9%.
Czystość radiochemiczna:
≥ 96%.
Wskazania do stosowania:

W diagnostyce zaburzeń czynności nerek, odpływu moczu (scyntygrafia dynamiczna nerek, renoscyntygrafia).
Badanie scyntygraficzne nerek z zastosowaniem radiofarmaceutyku umożliwia ocenę:

   • rozdzielczą ukrwienia nerki (efektywny przepływ osocza – ERPF),
   • czynności cewek nerkowych,
   • odpływu moczu z układu kielichowo-miedniczkowego,
   • refluksu pęcherzowo-moczowego (badanie w trakcie mikcji),
   • zaburzeń czynności nerki przeszczepionej
   • diagnostyce nadciśnienia naczyniowo-nerkowego (zwłaszcza w połączeniu z tzw. testem kaptoprylowym).

Po podaniu dożylnym Hipuran-131I do wstrzykiwań gromadzi się w nerkach, skąd następnie jest wydalany.

Dawkowanie i sposób podawania:

Hipuran-131I do wstrzykiwań podawany jest dorosłemu pacjentowi (70 kg) w jednorazowej iniekcji dożylnej, w dawce odpowiadającej aktywności 0,185–1,295 MBq. W zależności od celu diagnostycznego stosuje się wlew dożylny lub pojedyncze wstrzyknięcie dożylne.

Po podaniu dożylnym Hipuran-131I do wstrzykiwań w ciągu 2–5 minut gromadzi się w nerkach, gdzie ulega koncentracji i wydaleniu.

Kalibracja:

7 dni od daty produkcji.

Okres ważności:

21 dni od daty produkcji.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:

Hipuran-131I do wstrzykiwań powinien być przechowywany w temperaturze 2ºC ÷ 8ºC.

Dopuszcza się przechowywanie w temperaturze poniżej 25ºC nie dłużej niż 7 dni od daty produkcji.

Rodzaj i zawartość opakowania:

Fiolka szklana o objętości 10 ml zamknięta gumowym korkiem i kapslem aluminiowym umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym.