Radiopharmaceuticals

Sodium iodide Na131I – solution for injection

jodek sodu Na131I

37-740 MBq/ml - roztwór do wstrzykiwań

Description

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:

Jodek sodu Na131I 37–740 MBq/ml.

Substancje pomocnicze:
Sodu węglan, sodu wodorowęglan, sodu tiosiarczan pięciowodny sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.
Czystość radionuklidowa:
≥ 99,9%.
Czystość radiochemiczna:
≥ 97%.
Wskazania do stosowania:
   • W diagnostyce zaburzeń czynności tarczycy (nadczynność i niedoczynność).
   • Do oceny położenia tkanki tarczycowej (w tym ektopii), jej wielkości kształtu, czynnościowej charakterystyki zmian ogniskowych.
   • W diagnostyce guzków „zimnych” (niegromadzących jodu), „ciepłych” (gromadzących jod w takim samym stopniu jak prawidłowy miąższ tarczycy).
   • W diagnostyce zmian przerzutowych raków zróż- nicowanych tarczycy (po operacyjnym usunięciu gruczołu tarczowego lub ablacji radioizotopowej).
   • W scyntygrafii gruczołu tarczowego i przerzutów w raku tarczycy.
   • W leczeniu wola guzowatego tarczycy, nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Graves-Basedova, guzka autonomicznego, choroby Plummera.
   • Do ablacji pozostałej tkanki tarczycowej.
   • W leczeniu przerzutów raków zróżnicowanych tarczycy.
Dawkowanie i sposób podawania:

Jodek sodu 131I do wstrzykiwań, to preparat przystosowany do podawania dożylnego. Lek przeznaczony jest do bezpośredniego podawania pacjentom w dawkach o różnej aktywności promieniotwórczej, zależnej od prowadzonego leczenia oraz zależnych od przeznaczenia – innych w diagnostyce i innych w terapii.

Zalecana dawka terapeutyczna to sprawa podlegająca ocenie klinicznej zespołu lekarskiego. Dawka powinna być ustalona indywidualnie dla danego przypadku.

Kalibracja:

7 dni od daty produkcji.

Okres ważności:

28 dni od daty produkcji.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:

Przechowywać w pomieszczeniu w temperaturze poniżej 25ºC.

Rodzaj i zawartość opakowania:

Fiolka ze szkła o pojemności 10 ml zamknięta korkiem gumowym i kapslem aluminiowym z możliwością wielokrotnego sterylnego pobierania, umieszczona w osłonnym pojemniku ołowianym.