Radiofarmaceutyki

MIBG-123I – roztwór do wstrzykiwań

metajodobenzyloguanidyna 123I

18,5-30 MBq/ml - roztwór do wstrzykiwań

SKU: MI-23 Kategorie: , ,

Opis

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:

Meta-jodo[123I]benzyloguanidyny siarczan, 8,5–370 MBq/ml.

Substancje pomocnicze:
Sodu pirosiarczyn, miedzi (II) siarczan pięciowodny, sodu octan trójwodny, kwas octowy, alkohol benzylowy, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.
Czystość radionuklidowa:
≥ 99,9%.
Czystość radiochemiczna:
≥ 95%.
Wskazania do stosowania:
   • lokalizacja scyntygraficzna guzów wywodzących się embriologicznie z grzebienia nerwowego. Są to guzy chromochłonne, przyzwojaki, przyzwojaki układu przywspółczulnego, nerwiaki zwojowe.
   • wykrywanie, ocena stopnia zaawansowania i kontrola leczenia nerwiaków zarodkowych
   • w ocenie wychwytu jobenguanu, czułość diagnostyki obrazowej jest różna dla wymienionych jednostek chorobowych. U pacjentów z guzami chromochłonnymi i nerwiakami zarodkowymi wynosi ona około 90%, u pacjentów z rakowiakiem 70%, a pacjentów z rakiem rdzeniastym tarczycy jedynie 35%
   • badania czynnościowe rdzenia nadnerczy (podejrzenie rozrostu) i mięśnia sercowego (ocena unerwienia współczulnego).
Dawkowanie i sposób podawania:

123I-Iobenguane jest podawany według poniższego schematu dawkowania:

   • dzieci poniżej 6 miesiąca: 4 MBq na kilogram masy ciała (maks. 40 MBq)
   • dzieci w wieku pomiędzy 6 miesięcy a 2 lata – 4 MBq na kilogram masy ciała (min. 40 MBq)
   • dzieci powyżej 2 lat: odpowiednia część dawki dla osoby dorosłej obliczana na podstawie masy ciała dziecka według tabeli:

Masa ciała dziecka

Dawka (aktywność)

Masa ciała dziecka

Dawka (aktywność)

3 kg

20 MBq

25 kg

110 MBq

4 kg

28 MBq

30 kg

124 MBq

6 kg

38 MBq

35 kg

140 MBq

8 kg

46 MBq

40 kg

152 MBq

10 kg

54 MBq

45 kg

162 MBq

15 kg

76 MBq

50 kg

176 MBq

20 kg

92 MBq

  
 • dorośli: zalecana dawka wynosi 80–200 MBq

W przypadku badania unerwienia współczulnego mięśnia sercowego proponowane dawkowanie to 111–370 MBq dla osób dorosłych i nie mniej niż 80 MBq dla dzieci.

Kalibracja:

Godzina 10:00 w następnym dniu po produkcji.

 • dorośli: zalecana dawka wynosi 80–200 MBq

W przypadku badania unerwienia współczulnego mięśnia sercowego proponowane dawkowanie to 111–370 MBq dla osób dorosłych i nie mniej niż 80 MBq dla dzieci.

Okres ważności:

30 godzin od daty i godziny produkcji (termin ważności podano na opakowaniu).

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:

Metajodobenzyloguanidyna-123I, roztwór do wstrzykiwań należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić od światła.

Rodzaj i zawartość opakowania:

Fiolka szklana o pojemności 10 ml zamknięta korkiem gumowym i kapslem aluminiowym z możliwością wielokrotnego sterylnego pobierania, umieszczona w pojemniku osłonnym.