Radiofarmaceutyki

Strontu chlorek 89SrCl2 – roztwór do wstrzykiwań

strontu chlorek 89SrCl2

37,5 MBq/ml - roztwór do wstrzykiwań

SKU: MSr-1 Kategorie: , ,

Opis

 

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:

Strontu chlorek, 89SrCl2 o stężeniu promieniotwórczym 37,5 MBq/ml.

Substancje pomocnicze:

Strontu chlorek, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Czystość radionuklidowa:

≥ 99,4%.

Gamma emitery ≤ 04%.

Beta emitery ≤ 02%.

Czystość radiochemiczna:
 
Wskazania do stosowania:

Wskazaniem do stosowania strontu chlorku  89SrCl2 POLATOM jest:

      • leczenie bólu spowodowanego przerzutami nowotworowymi do kości; najlepiej udokumentowane jest stosowanie strontu chlorku 89SrCl2 w przypadkach osteoblastycznych lub mieszanych przerzutów raka gruczołu krokowego i raka sutka, lecz można go stosować również w przypadkach innych nowotworów powodujących osteoblastyczne (scyntygraficznie „gorące”) przerzuty do kości,
      • najczęściej wskazaniem do terapii strontu chlorkiem 89SrCl2 jest występowanie mnogich, rozsianych przerzutów nowotworowych u chorych poddawanych wcześniej terapii konwencjonalnej (chemioterapia, hormonoterapia, leczenie lekami przeciwbólowymi, w tym narkotycznymi), u których nie uzyskano odpowiedzi przeciwbólowej.

Terapia strontu chlorkiem 89SrCl2 powinna być poprzedzona badaniem scyntygraficznym układu kostnego.

Dawkowanie i sposób podawania:

Strontu chlorek 89SrCl2 POLATOM podawany jest pacjentowi w jednorazowej iniekcji dożylnej, najczęściej w dawce odpowiadającej aktywności 150 MBq, w objętości około 4 ml roztworu. Alternatywnie, u chorych ze znaczną nadwagą lub niedoborem wagi, można podać strontu chlorek 89SrCl2 o aktywności 2 MBq/kg beztłuszczowej masy ciała. Tę aktywność zaleca się również do stosowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Nie jest wymagana hospitalizacja pacjenta.
W przypadku nawracającego bólu dopuszcza się podanie kolejnej porcji radiofarmaceutyku po okresie nie krótszym niż 3 miesiące od podania poprzedniej dawki, aby zmniejszyć ryzyko kumulacji działania mielotoksycznego. Dalsze podawanie preparatu jest niewskazane u pacjentów, u których nie obserwowano odpowiedzi na poprzednią dawkę. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Kalibracja:

7 dni od daty produkcji.

Okres ważności:

28 dni od daty atestacji.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:

Przechowywać w pomieszczeniu w temperaturze poniżej 25ºC.

Nie zamrażać.

Rodzaj i zawartość opakowania:

Fiolka szklana o objętości 10 ml zamknięta gumowym korkiem i kapslem aluminiowym umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym.