Radiofarmaceutyki

Strontu chlorek 89SrCl2 – roztwór do wstrzykiwań

strontu chlorek 89SrCl2

37,5 MBq/mL - roztwór do wstrzykiwań

SKU: MSr-1 Kategorie: , ,

Opis

UWAGA!

Strontu chlorek 89SrCl2– roztwór do wstrzykiwań (kod: MSr-1) będzie produkowany do końca lipca 2024 roku.

Ostatni dzień produkcji zaplanowany jest na 31 lipca 2024 roku.

 

Wskazania do stosowania:

Wskazaniem do stosowania Сhlorku strontu 89SrCl2 POLATOM jest leczenie bólu spowodowanego przerzutami nowotworowymi do kości. Najlepiej udokumentowane jest stosowanie chlorku strontu 89SrCl2 w przypadkach osteoblastycznych lub mieszanych przerzutów raka gruczołu krokowego i raka sutka, lecz można go stosować również w przypadkach innych nowotworów powodujących osteoblastyczne (scyntygraficznie „gorące”) przerzuty do kości.

Terapia chlorkiem strontu 89SrCl2 powinna być poprzedzona badaniem scyntygraficznym układu kostnego.

Najczęściej wskazaniem do terapii chlorkiem strontu 89SrCl2 jest występowanie mnogich, rozsianych przerzutów nowotworowych u chorych poddawanych wcześniej terapii konwencjonalnej (chemioterapia, hormonoterapia, leczenie lekami przeciwbólowymi, w tym narkotycznymi), u których nie uzyskano odpowiedzi przeciwbólowej.

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:
    • Strontu chlorek, 89SrCl2 o stężeniu promieniotwórczym 37,5 MBq/mL.
    • Stront-89 ma okres półtrwania 50,5 dnia i emituje promieniowanie beta o maksymalnej energii 1,492 MeV.
Postać farmaceutyczna:

Roztwór do wstrzykiwań.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Substancje pomocnicze:

strontu chlorek

sodu chlorek

woda do wstrzykiwań

Dawkowanie i sposób podania:

Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM podawany jest pacjentowi w jednorazowej iniekcji dożylnej, najczęściej w dawce odpowiadającej aktywności 150 MBq, w objętości około 4 mL roztworu. Alternatywnie, u chorych ze znaczną nadwagą lub niedoborem wagi, można podać chlorek strontu 89SrCl2 o aktywności 2 MBq/kg beztłuszczowej masy ciała. Tę aktywność zaleca się również do stosowania u pacjentów w podeszłym wieku. Nie jest wymagana hospitalizacja pacjenta.

W przypadku nawracającego bólu dopuszcza się podanie kolejnej porcji radiofarmaceutyku po okresie nie krótszym niż 3 miesiące od podania poprzedniej dawki, aby zmniejszyć ryzyko kumulacji działania mielotoksycznego. Dalsze podawanie preparatu jest niewskazane u pacjentów, u których nie obserwowano odpowiedzi na poprzednią dawkę.

Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

 

Szczegółowe informacje o dawkowaniu i sposobie podania wyszczególnione są w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Okres ważności:

28 dni od daty atestacji.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w pomieszczeniu w temperaturze poniżej 25°C.

Nie zamrażać.

 

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Rodzaj i zawartość opakowania:

Bezpośrednim opakowaniem jest fiolka szklana o objętości 10 mL zamknięta gumowym korkiem i kapslem aluminiowym umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym. Fiolka zawiera objętość roztworu odpowiadającą aktywności wyznaczonej na dzień atestacji.

Szczegółowe informacje dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz w Ulotce dla użytkownika.

Sprawdź harmonogram produkcji i dostaw: