SPECT - zestawy

DMSA (PoltechDMSA) – zestaw do sporzadządzania preparatu radiofarmaceutycznego

 

zestaw do sporzadządzania preparatu radiofarmaceutycznego

SKU: MTcK-12 Kategorie: , ,

Opis

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:

Kwas mezo-2,3-dimerkaptobursztynowy (DMSA) 1 mg.

Substancje pomocnicze:
Cyny(II) chlorek dwuwodny, kwas askorbowy, d-mannitol, azot.
Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Preparat 99mTc-DMSA jest radiofarmaceutykiem przeznaczonym do diagnostyki scyntygraficznej nerek, w szczególności:

      • obrazowania statycznego nerek,
      • lokalizacji nerek, wyznaczania funkcjonalnej masy nerek,
      • badań morfologicznych kory nerek, badania czynności pojedynczej nerki.
Dawkowanie i sposób podawania:

PoltechDMSA podaje się dożylnie po wyznakowaniu zestawu jałowym, wolnym od utleniaczy roztworem eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc, zgodnie z instrukcją znakowania.

Zalecana aktywność do przeprowadzenia jednego badania u osoby dorosłej mieści się w granicach od 75 do 150 MBq, jednak w zależności od wska­zań dopuszcza się podanie innych aktywności. Do znakowania jednej fiolki zestawu należy użyć 5 ml roztworu nadtechnecjanu-99mTc sodu (eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc) o ak­tywności 100-7400 MBq. Ilość ta wystarcza do przeprowadzenia badania u kilku osób dorosłych.

Badanie obrazowe można rozpocząć po 1 do 3 godzin po wstrzyknięciu. W przypadku wystąpie­nia znaczącego wodonercza, należy rozważyć opóźnienie badania (od 4 do 24 godzin) lub poda­nie furosemidu.

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i sku­teczności stosowania radiofarmaceutyku u dzieci poniżej 18 roku życia.

Okres ważności:

6 miesięcy od daty produkcji.

Stabilność wyznakowanego kompleksu

Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 4 godzin od przygotowania jeżeli jest przechowywany w temperaturze otoczenia poniżej 25ºC.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:

Przechowywać w temperaturze 2ºC ÷ 8ºC.

Rodzaj i zawartość opakowania:

3 fiolki lub 6 fiolek w tekturowym pudełku.