SPECT - zestawy

MBrIDA (PoltechMBrIDA) – zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

 

zestaw do sporzadządzania preparatu radiofarmaceutycznego

SKU: MTcK-16 Kategorie: , ,

Opis

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.


Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.
Preparat radiofarmaceutyczny 99mTc-MBrIDA jest radiofarmaceutykiem przeznaczonym do diagnostyki obrazowej i czynnościowej wątroby i dróg żółciowych.

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:

Jedna fiolka zawiera:

      • sodu N-[3-bromo-2,4,6-trimetylo-acetanilido]-iminodioctan, 20 mg. 

Zestaw nie zawiera radionuklidu.

Postać farmaceutyczna:

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego.
Liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Substancje pomocnicze:

Cyny(II) chlorek dwuwodny

Azot

Dawkowanie i sposób podania:

Produkt przeznaczony do podawania dożylnego.

Ten preparat radiofarmaceutyczny jest przeznaczony do stosowania w szpitalu lub specjalistycznych pracowniach i zakładach medycyny nuklearnej przez personel doświadczony w stosowaniu radiofarmaceutyków.
Preparat radiofarmaceutyczny podaje się w postaci jednorazowego wstrzyknięcia dożylnego po wyznakowaniu zestawu jałowym, wolnym od utleniaczy i endotoksyn bakteryjnych eluatem nadtechnecjanu (99mTc) sodu uzyskanym z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc, zgodnie z instrukcją dotyczącą przygotowania preparatu radiofarmaceutycznego do stosowania i usuwania jego pozostałości.

 

Szczegółowe informacje o dawkowaniu i sposobie podania wyszczególnione są w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Okres ważności:

Zestaw – 1 rok.

Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 5 godzin w temperaturze poniżej 25°C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w lodówce (2–8°C).

W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozpuszczeniu, w temperaturze poniżej 25°C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.

 

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Rodzaj i zawartość opakowania:

Fiolki szklane o pojemności 10 mL z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku.

Zestaw zawiera 6 fiolek.

Szczegółowe informacje dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz w Informacji dla użytkownika.