SPECT - kits

Pirofosforan (PoltechRBC) – for radiopharmaceutical preparation

 

zestaw do sporzadządzania preparatu radiofarmaceutycznego

SKU: MTcK-5 Categories: , ,

Description

 

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:

Sodu pirofosforan dziesięciowodny 13,40 mg.

Substancje pomocnicze:

Cyny(II) chlorek dwuwodny 4,3 mg, azot.

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy stosowany jest w scyntygrafia puli krwi z zastosowaniem erytrocytów znakowanych metodą in vivo, in vitro lub in vivo/in vitro, wykorzystywany do:

   • angiokardioscyntygrafii pozwalającej na:
    • badania frakcji wyrzutowej komór serca,
    • badania całkowitej i odcinkowej ruchomości ścian mięśnia sercowego,
    • parametrycznej analizy fazowej kurczliwości mięśnia sercowego,
   • obrazowania perfuzji narządowej oraz malformacji naczyniowych,
   • diagnostyki i lokalizacji miejsca krwawienia z przewodu pokarmowego,
   • badanie objętości krwi,
   • scyntygrafia śledziony.
Dawkowanie i sposób podawania:

Przed podaniem pacjentowi produkt leczniczy należy rozpuścić w roztworze soli fizjologicznej.

W diagnostycznych metodach scyntygraficznych opartych na znakowanych erytrocytach, kompleks pirofosforanu z cyną (II) przygotowuje się przez rozpuszczenie liofilizatu w roztworze soli fizjologicznej.

Metody znakowania erytrocytów

Metoda in vivo

Wstrzyknąć odpowiednią objętość roztworu przygotowanego przez rozpuszczenie zawartości fiolki w roztworze soli fizjologicznej, a następnie podać dożylnie jałowy roztwór nadtechnecjanu (99mTc) sodu (eluat z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc).

Metoda in vitro

Pobrać próbkę krwi pacjenta. Inkubować in vitro próbkę krwi lub wyizolowane erytrocyty z odpowiednią objętością roztworu przygotowanego poprzez rozpuszczenie zawartości fiolki w soli fizjologicznej, dodać jałowy roztwór nadtechnecjanu (99mTc) sodu, a następnie wstrzyknąć wyznakowane erytrocyty pacjentowi.

Metoda in vivo/in vitro

Wstrzyknąć dożylnie odpowiednią objętość roztworu przygotowanego przez rozpuszczenie zawartości fiolki w soli fizjologicznej celem wprowadzenia w warunkach in vivo jonów cyny do erytrocytów.

Następnie pobrać próbkę krwi pacjenta i wyznakować in vitro nadtechnecjanem (99mTc) sodu. Kolejno wstrzyknąć wyznakowane erytrocyty pacjentowi.

Znakowanie denaturowanych erytrocytów

Wyznakować erytrocyty metodą in vitro, po czym poddać je denaturacji np. przez ogrzewanie w temp. 49ºC ÷ 50ºC przez 25 minut.

Dzieci i młodzież

Podanie produktu leczniczego u dzieci należy starannie rozważyć, biorąc pod uwagę wskazania kliniczne i ocenę stosunku korzyści do ryzyka w tej grupie pacjentów.

Okres ważności:

1 rok od daty produkcji.

Stabilność wyznakowanego kompleksu

Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 3 godzin, jeżeli jest przechowywany w temperaturze poniżej 25ºC.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:

Przechowywać w temperaturze 2ºC ÷ 8ºC.

Rodzaj i zawartość opakowania:

3 fiolki lub 6 fiolek w tekturowym pudełku.