SPECT - zestawy

Pirofosforan (PoltechRBC) – zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

 

zestaw do sporzadządzania preparatu radiofarmaceutycznego

SKU: MTcK-5 Kategorie: , ,

Opis

 

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

 

Produkt leczniczy stosowany jest w następujących wskazaniach:

   • Scyntygrafia puli krwi z zastosowaniem erytrocytów znakowanych metodą in vivo, in vitro lub in vivo/in vitro, wykorzystywana do:
     • angiokardioscyntygrafii pozwalającej na:
       • badania frakcji wyrzutowej komór serca,
       • badania całkowitej i odcinkowej ruchomości ścian mięśnia sercowego,
       • parametrycznej analizy fazowej kurczliwości mięśnia sercowego,
     • obrazowania perfuzji narządowej oraz malformacji naczyniowych,
     • diagnostyki i lokalizacji miejsca krwawienia z przewodu pokarmowego.
   • Badanie objętości krwi.
   • Scyntygrafia śledziony.
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:
  • Jedna fiolka zawiera:
   • Substancja czynna: sodu pirofosforan dziesięciowodny 13,40 mg
   • Substancja pomocnicza: cyny (II) chlorek dwuwodny 4,3 mg
  • Radionuklid nie wchodzi w skład zestawu.
Postać farmaceutyczna:

Liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. 

Biały proszek.

Substancje pomocnicze:

Cyny(II) chlorek dwuwodny 4,3 mg

Azot

Dawkowanie i sposób podania:

Produkt przeznaczony do podawania dożylnego.

Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania w szpitalu lub specjalistycznych pracowniach i zakładach medycyny nuklearnej przez personel mający doświadczenie w stosowaniu radiofarmaceutyków. 

Produkt leczniczy podaje się w postaci jednorazowego wstrzyknięcia dożylnego po wyznakowaniu zestawu jałowym, wolnym od utleniaczy i endotoksyn bakteryjnych eluatem nadtechnecjanu (99mTc) sodu uzyskanym z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc, zgodnie z instrukcją przygotowania preparatów radiofarmaceutycznych.

 

Szczegółowe informacje o dawkowaniu i sposobie podania wyszczególnione są w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Okres ważności:

Okres ważności zestawu wynosi 1 rok.

Po rozpuszczeniu w roztworze soli fizjologicznej, produkt leczniczy może być używany do 3 godzin, jeśli jest przechowywany w temperaturze poniżej 25°C.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w lodówce (2–8°C).

Podczas transportu (nie dłużej niż 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozpuszczeniu: w temperaturze poniżej 25°C.

 

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Rodzaj i zawartość opakowania:

Fiolki szklane o pojemności 10 mL z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku.

Zestaw zawiera 6 fiolek.

Szczegółowe informacje dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz w Informacji dla użytkownika.