SPECT - kits

MIBI (PoltechMIBI) – for radiopharmaceutical preparation

 

zestaw do sporzadządzania preparatu radiofarmaceutycznego

SKU: MTcK-7 Categories: , ,

Description

 

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:

1 fiolka zawiera 1,0 mg [tetra(2-metoksy-2-metylopropylo-1-izonitrylo)]- tetrafluoroboranu miedzi (I).

Substancje pomocnicze:

Cyny (II) chlorek dwuwodny, l-cysteiny chlorowodorek jednowodny, sodu cytrynian dwuwodny, d-mannitol.

Wskazania do stosowania:

Przeznaczony do wstrzyknięć dożylnych po wyznakowaniu nadtechnecjanem (99mTc) sodu, do następujących wskazań:

      • w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca i lokalizacji zawału mięśnia sercowego, do oceny całkowitej frakcji wyrzutowej komory i (lub) regionalnej kurczliwości mięśnia sercowego w badaniu techniką pierwszego przejścia,
      • w diagnostyce nowotworów złośliwych u pa­cjentek z podejrzeniem raka sutka i niejedno­znacznym wynikiem mammografii lub wy­czuwalnym guzem sutka i ujemnym lub nie­jednoznacznym wynikiem mammografii,
      • w diagnostyce pacjentów z nawracającą lub utrzymującą się nadczynnością przytarczyc.
Dawkowanie i sposób podawania:

Produkt jest przeznaczony do podawania dożylnego.

Przed podaniem pacjentowi produkt należy rozpuścić. Zawartość fiolki rozpuszcza się z maksimum 11 GBq nadtechnecjanu (99mTc) sodu, w
1–5 ml wolnego od utleniaczy roztworu do wstrzykiwań. Do znakowania najwyższą aktywnością 11 GBq należy użyć nie mniej niż 5 ml roztworu. Przed podaniem pacjentowi, należy sprawdzić czystość radiochemiczną preparatu.

Podanie 99mTc-MIBI u dzieci i młodzieży należy starannie rozważyć, biorąc pod uwagę wskazania kliniczne i ocenę stosunku ryzyka do korzyści w tej grupie pacjentów. Bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostały w pełni ustalone.

Okres ważności:

1 rok od daty produkcji.

Stabilność wyznakowanego kompleksu

Wyznakowany produkt powinien być podany do 12 godzin, jeżeli jest przechowywany w temperaturze poniżej 25ºC.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:

Przechowywać w temperaturze 2ºC ÷ 8ºC.

Rodzaj i zawartość opakowania:

3 fiolki lub 6 fiolek w tekturowym pudełku.