Generators and Accessories

Osłona fiolki do elucji z generatora POLTECHNET

akcesoria do generatora POLTECHNET

Wskazania do stosowania: Pojemnik osłonny na fiolkę z eluatem przeznaczony do stosowania z generatorem POLTECHNET (99Mo/99mTc).
Rodzaj i zawartość opakowania: Produkt dostarczany bezpłatnie z pierwszym zamówionym generatorem.