-PRODUKTY LECZNICZE

PSMA-11 – substancja do znakowania Ga-68 zgodna z GMP