-PRODUKTY LECZNICZE

PSMA-D4 0,1 mg – odczynnik radiochemiczny zgodny z GMP

PRODUKT OFEROWANY WYŁĄCZNIE POZA OBSZAREM UE

Opis

Przeznaczenie:

Do bezpośredniego znakowania 177Lu, zgodnie z procedurami opracowanymi w OR POLATOM.

Postać i skład:

Sterylne, wolne od endotoksyn, liofilizowane ciało stałe zawierające:

      • PSMA-D4 – 100 μg/fiolka
Opakowanie bezpośrednie:
Szklana fiolka o pojemności 2,5 ml zamykana gumowym korkiem i zrywanym wieczkiem.
Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze -20ºC ±5ºC.
Okres ważności:

12 miesięcy od daty produkcji.