-PRODUKTY LECZNICZE

PSMA-11 0,1 mg – odczynnik radiochemiczny zgodny z GMP

PRODUKT OFEROWANY WYŁĄCZNIE POZA OBSZAREM UE