-PRODUKTY LECZNICZE

PSMA-11 1 mg – odczynnik radiochemiczny zgodny z GMP