-RADIOCHEMICAL REAGENTS

Calcium (C-45) – radiochemical reagent

SKU: RCa-3 Categories: ,

Description

Nazwa, wzór chemiczny:

chlorek wapnia, 45CaCl2

Postać:

roztwór wodny

Czystość radionuklidowa:
> 99,9%
pH:

5,0 ÷ 8,0

Kalibracja:

7 dni

Okres ważności:

28 dni

Warunki przechowywania:

15°C ÷ 25°C

Aktywność właściwa:

> 40 MBq/mg Ca

Czas połowicznego rozpadu:

163 dni

Dostępność:

∼ 8 tygodni od daty zamówienia