Cs-134

Cez (Cs-134) – odczynnik radiochemiczny

SKU: RCs-2 Kategorie: ,

Opis

Nazwa, wzór chemiczny:

cezu chlorek, 134CsCl

Postać:

roztwór wodny

Czystość radionuklidowa:
> 98,0%
Kalibracja:

7 dni

Okres ważności:

28 dni

Warunki przechowywania:

15–25°C

Aktywność właściwa:

> 400 MBq/mg Cs

Czas połowicznego rozpadu:

2,065 lata

Dostępność:

z magazynu