-RADIOCHEMICAL REAGENTS

Holmium (Ho-166) – radiochemical reagent

SKU: RHo-1 Categories: ,

Description

Nazwa, wzór chemiczny:

chlorek holmu, 166HoCl3

Postać:

0,1M HCl roztwór

Czystość radionuklidowa:
> 99,0%
Kalibracja:

24 godziny

Okres ważności:

48 godzin

Warunki przechowywania:

15°C ÷ 25°C

Aktywność właściwa:

> 400 MBq/mg Ho

Czas połowicznego rozpadu:

26,8 godziny

Dostępność:

∼ 2 tygodnie od daty zamówienia