-RADIOCHEMICAL REAGENTS

Iodine (I-131) – radiochemical reagent

SKU: RI-10 Categories: ,

Description

Nazwa, wzór chemiczny:

jodek sodu, Na131I

Postać:

roztwór w buforze węglanowym

Czystość radionuklidowa:
> 99,9%
Czystość radiochemiczna:
> 97,0%
pH:
> 8,5
Kalibracja:

6 dni

Okres ważności:

28 dni

Warunki przechowywania:

15°C ÷ 25°C

Aktywność właściwa:

> 400 GBq/mg I, nośnik wolny

Czas połowicznego rozpadu:

8,02 dni

Dostępność:

z magazynu