-RADIOCHEMICAL REAGENTS

Indium (In-114m) – radiochemical reagent

SKU: RIn-2 Categories: ,

Description

Nazwa, wzór chemiczny:

chlorek indu(III), 114mInCl3

Postać:

0,1M HCl roztwór

Czystość radionuklidowa:
> 99,0%
Kalibracja:

7 dni

Okres ważności:

28 dni

Warunki przechowywania:

15°C ÷ 25°C

Aktywność właściwa:

> 10 MBq/mg In

Czas połowicznego rozpadu:

49,5 dni

Dostępność:

∼ 7 tygodni od daty zamówienia