-RADIOCHEMICAL REAGENTS

Lutetium (Lu-177) – radiopharmaceutical reagent

SKU: RLu-3 Categories: ,

Description

Nazwa, wzór chemiczny:

chlorek lutetu, 177LuCl2

Postać:

0,04M HCl roztwór

Czystość radionuklidowa:
> 99,97%
Czystość radiochemiczna:
Co, Ni ≤ 0,1 μg/GBq
Cu, Pb ≤ 0,5 μg/GBq
Fe, Zn ≤ 1,0 μg/GBq
Kalibracja:

2 ÷ 7 dni

Okres ważności:

7 dni

Warunki przechowywania:

15°C ÷ 25°C

Aktywność właściwa:

≥ 370 GBq/mg Lu

Czas połowicznego rozpadu:

6,65 dni

Dostępność:

zgodnie z harmonogramem