-RADIOCHEMICAL REAGENTS

Rhenium (Re-186) – radiochemical reagent

SKU: RRe-2 Categories: ,

Description

Nazwa, wzór chemiczny:

nadrenian(VII) potasu, K186ReO4

Postać:

roztwór wodny

Czystość radionuklidowa:
> 99,0%
pH:

6,0 ÷ 8,0

Kalibracja:

48 godzin

Okres ważności:

7 dni

Warunki przechowywania:

15°C ÷ 25°C

Aktywność właściwa:

> 100 MBq/mg Re

Czas połowicznego rozpadu:

3,72 dni

Dostępność:

∼ 6 tygodni od daty zamówienia