-RADIOCHEMICAL REAGENTS

Sulfur (S-35) – radiochemical reagent

SKU: RS-3 Categories: ,

Description

Nazwa, wzór chemiczny:

kwas siarkowy(VI) , H235SO4

Postać:

roztwór wodny

Czystość radionuklidowa:
> 99,5%
Kalibracja:

7 dni

Okres ważności:

28 dni

Warunki przechowywania:

15°C ÷ 25°C

Aktywność właściwa:

nośnik wolny

Czas połowicznego rozpadu:

87,32 dni

Dostępność:

z magazynu