-RADIOCHEMICAL REAGENTS

Antymony (Sb-124) – radiochemical reagent

SKU: RSb-4 Categories: ,

Description

Nazwa, wzór chemiczny:

chlorek antymonu(III), 124SbCl3

Postać:

5M HCl roztwór

Czystość radionuklidowa:
> 99,0% (włącznie z 122Sb)
Kalibracja:

7 dni

Okres ważności:

28 dni

Warunki przechowywania:

15°C ÷ 25°C

Aktywność właściwa:

> 40 MBq/mg Sb

Czas połowicznego rozpadu:

60,2 dni

Dostępność:

∼ 3 tygodnie od daty zamówienia