-RADIOCHEMICAL REAGENTS

Terbium (Tb-160) – radiochemical reagent

SKU: RTb-2 Categories: ,

Description

Nazwa, wzór chemiczny:

chlorek terbu(III), 160TbCl3

Postać:

0,1M HCl roztwór 

Czystość radionuklidowa:
> 90,0%
Kalibracja:

7 dni

Okres ważności:

28 dni

Warunki przechowywania:

15°C ÷ 25°C

Aktywność właściwa:

> 200 MBq/mg Tb

Czas połowicznego rozpadu:

72,3 dni

Dostępność:

~ 4 tygodnie od daty zamówienia