-RADIOCHEMICAL REAGENTS

Thulium (Tm-170) – radiochemical reagent

SKU: RTm-2 Categories: ,

Description

Nazwa, wzór chemiczny:

chlorek tulu(III), 170TmCl3

Postać:

0,1M HCl roztwór 

Czystość radionuklidowa:
> 99,0%
Kalibracja:

7 dni

Okres ważności:

28 dni

Warunki przechowywania:

15°C ÷ 25°C

Aktywność właściwa:

> 400 MBq/mg Tm

Czas połowicznego rozpadu:

127,8 dni

Dostępność:

~ 6 tygodni od daty zamówienia