-RADIOCHEMICAL REAGENTS

Rubid – 86Rb

SKU: RRb-2 Categories: ,

 

Nazwa, wzór chemiczny:

chlorek rubidu, 86RbCl

Postać:

roztwór wodny

Czystość radionuklidowa:
> 99,0%
pH:

6,0 ÷ 8,0

Kalibracja:

7 dni

Okres ważności:

14 dni

Warunki przechowywania:

15°C ÷ 25°C

Aktywność właściwa:

> 40 MBq/mg Rb

Czas połowicznego rozpadu:

18,64 dni

Dostępność:

∼ 2 tygodnie od daty zamówienia