Y-90

Itr (Y-90) – odczynnik radiochemiczny

SKU: RY-1 Kategorie: ,

Opis

Nazwa, wzór chemiczny:

chlorek itru, 90YCl3

Postać:

0,05M HCl roztwór

Czystość radionuklidowa:
> 99,0%, 2,5 × 10-4% 90Sr
Czystość radiochemiczna:
Cu, Zn, Co, Ni, Fe, Pb ≤ 0,1 μg/GBq
Kalibracja:

2 ÷ 7 dni

Okres ważności:

7 dni

Warunki przechowywania:

15°C ÷ 25°C

Aktywność właściwa:

nośnik wolny

Czas połowicznego rozpadu:

2,67 dni

Dostępność:

co tydzień