-RADIOCHEMICAL REAGENTS

Ytterbium (Yb-169) – radiochemical reagent

SKU: RYb-2 Categories: ,

Description

Nazwa, wzór chemiczny:

chlorek iterbu(III), 169YbCl3

Postać:

0,1M HCl roztwór

Czystość radionuklidowa:
> 95,0%
Kalibracja:

7 dni

Okres ważności:

28 dni

Warunki przechowywania:

15°C ÷ 25°C

Aktywność właściwa:

> 4 GBq/mg Yb

Czas połowicznego rozpadu:

32,02 dni

Dostępność:

∼ 4 tygodnie od daty zamówienia