-RADIOCHEMICAL REAGENTS

Sód – 24Na

SKU: RNa-2 Categories: ,

Nazwa, wzór chemiczny:

chlorek sodu, NaCl

Postać:

roztwór wodny

Czystość radionuklidowa:
> 99,5%
Kalibracja:

24 godziny

Okres ważności:

48 godzin

Warunki przechowywania:

15°C ÷ 25°C

Aktywność właściwa:

> 37 MBq/mg Na

Czas połowicznego rozpadu:

14,96 godzin

Dostępność:

~ 2 tygodnie od daty zamówienia