-PRODUKTY LECZNICZE

PSMA-T4 (PSMA-HYNIC) – substancja do znakowania Tc-99m zgodna z GMP

PRODUKT OFEROWANY WYŁĄCZNIE POZA OBSZAREM UE

Opis

Przeznaczenie:

Do bezpośredniego przygotowywania 99mTc-PSMA-HYNIC bez konieczności oczyszczania – produkt zgodny z GMP

Czystość radiochemiczna:

> 90%

Postać i skład:

Sterylne, wolne od endotoksyn, liofilizowane ciało stałe zawierające:

   • trycyna (N-[Tris(hydroksymetylo)metylo]glicyna)
   • cyny(II) chlorek dwuwodny
   • EDDA (Kwas etylenodiamino-N,N’-dioctowy)
   • disodu wodorofosforan dwunastowodny
   • sodu diwodorofosforan dwuwodny
Opakowanie bezpośrednie:
Szklana fiolka o pojemności 10 ml zamykana gumowym korkiem i zrywanym wieczkiem.
Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze 2ºC ÷ 8ºC.
Okres ważności:

12 miesięcy od daty produkcji.