Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM jest polskim producentem i dystrybutorem preparatów izotopowych wykorzystywanych w medycynie, nauce, przemyśle i ochronie środowiska. Dla potrzeb medycyny Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów OR POLATOM oferuje:

  • radiofarmaceutyki gotowe, stosowane w terapii nowotworowej i leczeniu łagodnych chorób tarczycy;
  • zestawy do znakowania technetem stosowane w diagnostyce onkologicznej, przeznaczone do obrazowania: nerek, wątroby, dróg żółciowych, śledziony, mózgu, serca, płuc, kości, stanów zapalnych;
  • generatory radionuklidowe 99mTc;
  • akcesoria niezbędne w Zakładów Medycyny Nuklearnej.


Dla potrzeb nauki, techniki i ochrony środowiska:

  • szeroka gama odczynników radiochemicznych;
  • zamknięte źródła do radiografii i do automatyki przemysłowej;
  • roztwory wzorcowe i źródła standardowe do kalibracji elektronicznego sprzętu pomiarowego.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM importuje:

  • radiofarmaceutyki, zestawy do diagnostyki in vivo i in vitro, preparaty radioaktywne, odczynniki biochemiczne i chemiczne, materiały biologiczne, źródła zamknięte;
  • sprzęt pomiarowy i osłonny, wyposażenie dla zakładów medycyny nuklearnej, w tym źródła kontrolno-pomiarowe do kamer SPECT i PET.

Ośrodek prowadzi działalność usługową w zakresie instalowania, napraw i przeglądów wybranych urządzeń radioizotopowych. Prowadzi wzorcowania mierników aktywności promieniotwórczej.

Jakość produktów i usług jest kluczowym parametrem oceny pracy Ośrodka. W celu zaspakajania wymagań naszych klientów OR POLATOM wdrożył szereg norm jakości potwierdzonych certyfikatami niezależnych audytorów.