Naszą ofertę źródeł do gamma-radiografii i kontroli procesów w przemyśle (Ir-192, Yb-169, Co-60) uzupełniają wysokoaktywne źródła Se-75 produkowane w Rosji.