Oferujemy:

  • związki chemiczne znakowane izotopami C-14, H-3, S-35,
  • źródła Moessbauerowskie Co-57, Sn-119,
  • roztwory wzorcowe różnych radionuklidów
  • odczynniki radiochemiczne

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 22 273 18 30; 22 273 18 40

e-mail: polatom@polatom.pl