PRODUKTY DLA MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Produkty leczniczne są wytwarzane zgodnie z wymaganiami GMP. Posiadają wymagane prawem zezwolenia (wytwarzanie i obrót). Informacje o leku, ulotki dla pacjentów znajdziesz w karcie produktu. Produkt dostarczamy do klienta w uzgodnionym terminie. Informacje dotyczące dostępności towaru znajdziesz w kategorii „Warunki oferty”. Uprzejmie informujemy, że w kategorii „Akcesoria” znajdziesz oferty osłon i pojemników ochronno-transportowych zapewniających bezpieczny transport, przechowywanie i stosowanie źródeł i roztworów promieniotwórczych.

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU I NAUKI

Źródła promieniotwórcze spełniają wymagania obowiązujących norm. Odczynniki radiochemiczne dostarczamy w opakowaniu (naczyniu niestandardowym ) po uzgodnieniu z klientem . Informacje dotyczące dostępności towaru znajdziesz w kategorii „Warunki oferty”. Uprzejmie informujemy, że w kategorii „Akcesoria” znajdziesz informacje dotyczące osłon i pojemników ochronno-transportowych zapewniających bezpieczny transport, przechowywanie i stosowanie źródeł i roztworów promieniotwórczych.