Postać: chlorek itru (III), YCl3, w 0,04-0,05 N HCl
Czystość radionuklidowa: > 99,0% (< 2,5  µCi 90Sr/1 Ci 90Y)
Dostępność: zgodnie z harmonogramem dostaw
Aktywność właściwa: ~ 18,5 TBq/mg Y (beznośnikowy)
Stężenie promieniotwórcze: > 18,5 GBq/ml (18,5 GBq/cm3)
Zanieczyszczenie chemiczne: Cu, Ni, As < 1,0 µg/cm3,
Pb <  5,0 µg/cm3,
Fe, Zn < 10,0 µg/cm3
Załączniki: ChPL – ItraPol