Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Fiolka zawiera w określonym dniu i o określonym czasie 0,925 – 37 GBq itru (90Y) (co odpowiada 46 – 1840 nanogramom itru) w objętości od 0,010 ml do 2 ml w postaci chlorku itru w roz­tworze rozcieńczonego kwasu solnego.
Postać farmaceutyczna: Prekursor radiofarmaceutyku, roztwór.
Przezroczysty, bezbarwny roztwór.
Wskazania do stosowania:Produkt przeznaczony jest do znakowania produktów leczniczych, specjalnie opracowanych i dopuszczonych do stosowania w celu znakowania przy pomocy tego radionuklidu.
Prekursor radiofarmaceutyku. Produkt nie jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania u pacjentów.
Okres ważności:7 dni od daty produkcji.
Kalibracja:3 dni od daty produkcji.
Warunki przechowywania:Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.
Rodzaj i zawartość opakowania:Bezbarwna fiolka ze szkła typu I o pojemności 2 ml zamknięta gumowym korkiem oraz zabezpieczona aluminiowym kapslem, w ołowianym pojemniku osłonowym.
Wielkość opakowania: 1 fiolka.
W trakcie przechowywania produktu fiolka może ulec przebarwieniu na kolor żółto-brązowy, co spowodowane jest działaniem promieniowania jonizującego. Takie przebarwienia nie mają wpływu na jakość produktu leczniczego.
Czystość radionuklidowa:90Sr ≤  0,002%
Pozostałe zanieczyszczenia γ ≤ 0,01%
Czystość chemiczna:Cu, Zn, Co, Ni, Fe, Pb (pojedyncze zanieczyszczenia ≤ 0,1 µg/GBq).
Dostępność:Zgodnie z harmonogramem dostaw.
Załączniki: ChPL – ItraPol