Postać: chlorek lutetu (III), LuCl3, w 0,04 N HCl
Czystość radionuklidowa: > 99,9%
Czystość radiochemiczna: Co, Ni ≤ 0,1 µg/GBq,
Cu, Pb ≤ 0,1 µg/GBq,
Fe, Zn ≤ 0,1 µg/GBq
Warunki przechowywania: temperatura pokojowa
Dostępność: zgodnie z harmonogramem dostaw
Aktywność właściwa: > 555 GBq/mg Lu
Czas połowicznego rozpadu: 6,71 dni
Stężenie promieniotwórcze: ≥ 500 mCi/ml (18,5 GBq/ml)
Załączniki: ChPL – LutaPol