Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Fiolka zawiera w określonym dniu i o określonym czasie 0,925-37 GBq lutetu (177Lu) (co odpowiada 1,86 – 74 mikrogramom lutetu w objętości od 0,010 ml do 2 ml w postaci chlorku lutetu w roztworze kwasu solnego).
Postać farmaceutyczna: Prekursor radiofarmaceutyku, roztwór.
Przezroczysty, bezbarwny roztwór.
Wskazania do stosowania: Produkt przeznaczony jest do znakowania produktów leczniczych, specjalnie opracowanych i dopuszczonych do stosowania w celu znakowania przy pomocy tego radionuklidu.
Prekursor radiofarmaceutyku. Produkt nie jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania u pacjentów.
Okres ważności:7 dni od daty produkcji.
Kalibracja: 4 dni od daty produkcji.
Warunki przechowywania:Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed promieniowaniem.
Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.
Rodzaj i zawartość opakowania:Fiolka ze szkła bezbarwnego typu I o pojemności 2 ml zamknięta korkiem z gumy i kapslem aluminiowym w ołowianym pojemniku osłonowym.
Wielkość opakowania: 1 fiolka
W trakcie przechowywania produktu fiolka może ulec przebarwieniu na kolor żółto-brązowy, co spowodowane jest działaniem promieniowania jonizującego. Takie przebarwienia nie mają wpływu na jakość produktu leczniczego.
Czystość radionuklidowa:177Lu ≤ 0,05%.
Inne zanieczyszczenia γ ≤ 0,01%.
Czystość chemiczna:Cu, Zn, Co, Ni, Fe, Pb (pojedyncze zanieczyszczenia ≤ 0,1 µg/GBq).
Załączniki: ChPL – LutaPol