Kod: RSb-4
Nazwa, wzór chemiczny Chlorek antymonu(III), SbCl3
Postać 5M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa > 99,0% (wyłącznie z 122Sb)
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 40 MBq/mg Sb
Czas połowicznego rozpadu 60,2 dnia
Dostępność ~ 3 tygodnie od daty zamówienia