Kod RAs-3
Nazwa, wzór chemiczny Chlorek arsenu(III), AsCl3
Postać 1M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa > 99,5%
Kalibracja 24 godziny
Okres ważności 72 godziny
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 10 MBq/mg As
Czas połowicznego rozpadu 1,078 dnia
Dostępność ~ 2 tygodnie od daty zamówienia