Kod RBa-7
Nazwa, wzór chemiczny Chlorek baru, BaCl2
Postać 1M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa > 99,9%
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 25 MBq/mg Ba
Czas połowicznego rozpadu 10,7 lat
Dostępność z magazynu