Kod RBr-3
Nazwa, wzór chemiczny Bromek potasu, KBr
Postać roztwór wodny
Czystość radionuklidowa > 98,0%
Kalibracja 48 godzin
Okres ważności 72 godzin
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 40 MBq/mg Br
Czas połowicznego rozpadu 1,47 dnia
Dostępność ~ 2 tygodnie od daty zamówienia