Kod RCs-2
Nazwa, wzór chemiczny Chlorek cezu, CsCl
Postać roztwór wodny
Czystość radionuklidowa > 98,0%
pH 6,0 ÷ 8,0
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 400 MBq/mg Cs
Czas połowicznego rozpadu 2,065 lata
Dostępność z magazynu