Kod RCr-2
Nazwa, wzór chemiczny Chlorek chromu(III), CrCl3
Postać 0.1 M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa > 99,5%
Czystość radiochemiczna > 95,0%
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 3,5 GBq/mg Cr
Czas połowicznego rozpadu 27,7 dni
Dostępność z magazynu