Kod RCr-9
Nazwa, wzór chemiczny Chrom 51Cr EDTA
Postać roztwór izotoniczny
Czystość radionuklidowa > 99,5%
Czystość radiochemiczna > 98%
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 5°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 4,3 GBq/mg Cr
Czas połowicznego rozpadu 27,7 dni
Dostępność z magazynu