Kod RCr-3
Nazwa, wzór chemiczny Chromian sodu(VI), Na2CrO4
Postać roztwór wodny
Czystość radionuklidowa > 99,5%
Czystość radiochemiczna > 98,0%
pH 6,0 ÷ 8,0
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 3,5 GBq/mg Cr
Czas połowicznego rozpadu 27,7 dni
Dostępność z magazynu