Kod RZn-2
Nazwa, wzór chemiczny Chlorek cynku, ZnCl2
Postać 0,1M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa > 99,0%
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 200 MBq/mg Zn
Czas połowicznego rozpadu 244 dni
Dostępność z magazynu