Kod REu-1
Nazwa, wzór chemiczny Chlorek europu(III), EuCl3
Postać 0.1M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa > 99.0%
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 200 MBq/mg Eu
Czas połowicznego rozpadu 13,52 lat
Dostępność z magazynu