Postać: 0,1 M HCl, roztwór
Czystość radionuklidowa: > 99,0%
Kalibracja: 24 godziny
Okres ważności: 48 godzin
Warunki przechowywania: 15C ÷ 25C
Dostępność: na zamówienie
Aktywność właściwa: > 150 MBq / mg Ho
Czas połowicznego rozpadu: 26,8  godziny