Kod RIn-2
Nazwa, wzór chemiczny Chlorek indu(III), InCl3
Postać 0,1M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa > 99,0%
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 10 MBq/mg In
Czas połowicznego rozpadu 49,5 dni
Dostępność ~ 7 tygodni od daty zamówienia