Kod RIr-2
Nazwa, wzór chemiczny Heksachloroirydan amonu(VI), (NH4)2IrCl6
Postać 0.1M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa > 99,0%
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 800 MBq/mg Ir
Czas połowicznego rozpadu 73,8 dni
Dostępność ~ 4 tygodnie od daty zamówienia