Kod RYb-2
Nazwa, wzór chemiczny Chlorek terbu(III), YbCl3
Postać 0.1M HCl roztwór
Czystość radionuklidowa > 95,0%
Kalibracja 7 dni
Okres ważności 28 dni
Warunki przechowywania 15°C ÷ 25°C
Aktywność właściwa > 4 GBq/mg Yb
Czas połowicznego rozpadu 32,02 dni
Dostępność ~ 4 tygodnie od daty zamówienia